Termenii utilizării Audiotecii

Articolele publicate pe acest site respectă diversitatea de opinii, libertatea de expresie, drepturile universale ale omului, drepturile minorităților, dorința de bună informare, legislația privind drepturile de autor și codul deontologic al ziaristului. Responsabilitatea revine fiecărui autor.

Site-ul nu deține informații personale ale utilizatorilor, dar folosește cookie-uri și servicii de monitorizare. Pentru detalii, vezi Politica de confidențialitate.

Utilizând serviciile noastre vă angajați să tratați cu discernământ informațiile prezentate, să nu desfășurați acțiuni care să vulnerabilizeze site-ul nostru în fața atacurilor cibernetice și nicio altă activitate care ar putea dăuna bunei sale funcționări, precum și să respectați regimul drepturilor de autor pentru orice conținut de pe site.

Toate articolele de pe acest site sau părțile lor componente – text, imagini – sunt protejate de copyright și nu pot fi reproduse integral sau parțial decât cu respectarea prevederilor naționale și internaționale privind drepturile de autor. Excepție o fac articolele sau părțile lor în care apar mențiuni explicite privind alte tipuri de licență, precum Creative Content sau altele, care permit, în condițiile specificate, preluarea liberă a unor elemente de conținut.© 2023, Asociația Vis-a-vis. Proiect cultural apărut cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă
de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea
sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Webmaster: Nicu Ilie, VGPR